Informationsbrev till dig som företagare i Burlövs kommun, december 2021.

God jul och gott nytt år!

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

 • Nu rundar vi av näringslivsåret och välkomnar 2022!
 • Förstudie är inlämnad!
 • Näringslivskalender - ett axplock av våra kommande programpunkter för 2022.
 • Migrationsverket checkar in på utslussningsboende på Arlöv Park Hotel.
 • Presentation från upphandlingskvällen den 10 november
 • Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december.
 • Vad gör myndigheter och organisationer under Coronapandemin?
 • Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Burlövs näringsliv!

Jan Niskala, Niklas Lindblom Hertz och Amelie Gustafsson (kso) på företagsbesök på Microbus AB i december 2021.  Microbus är ett teknikbolag med egen utveckling och tillverkning av bland annat storabildskärmar som vi kan se längs motorvägarna i Sverige.

Nu rundar vi av näringslivsåret och välkomnar 2022!

Det är med stolthet och glädje vi kan summera näringslivåret 2021. Vi tar främst med oss vårt nära samarbete, ert engagemang och energi för kommunen och dess företagsklimat. Det är helt fantastiskt att Burlövs kommun landade på plats 7 av 290 kommuner i Svenskt näringslivsranking. Enkäten, statistiken och subjektiva
bedömningar pekar på att vi tillsammans är på rätt väg, men vi är inte nöjda än utan vi har ringat in flera utvecklingsområden som vi vill förbättra. Detta tack vare att ni återkommande berättar vad som är viktigt för dig som driver företag i Burlövs kommun. Det är tillsammans som vi lägger grunden till vår gemensamma välfärd och välstånd.

Det är glädjande att kommunens politik och kommunledning har den gemensamma viljan att satsa på företagen och vikten av ett gott företagsklimat. I detta sammanhang vill vi passa på att tacka våra kollegor, som återkommande gör sitt bästa för att bemöta och hjälpa er företagare på bästa möjliga sätt. Stort tack!

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten ger vi unga och personer som står lite längre från arbetsmarknaden stödjande insatser. Med våra högstadieskolor genomför vi Prao och utbildningsinsatsen Arbetsmarknadskunskap som båda syftar till att ge eleverna insikter inför framtida val och en generell förberedelse för arbetslivet.

Inför 2022 finns flera olika idéer om utökad samverkan med både socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och våra skolor. Allt för att förbereda elever för framtida yrkesval och skapa förståelse för arbetslivet. Som företagare kan du göra en avgörande insats genom att fortsätta öppna upp för prao och sommarpraktik! Stort tack till er som valt att engagerade er i prao och sommarpraktik!
 
Pandemin har inneburit krav på nya former av arbetssätt och insatser så för er och så för oss. Just det digitala är ett av våra kommande insatsområden. Under 2021 har vi genomfört en förstudie om små- och medelstora tillväxtföretags behov av digital utveckling. Burlövs kommuns ambition är att genomföra ett kommande ESF projekt med digital utveckling, i spåren av projektet Tillväxtresan - genom innovation & mångfald.
 
Vi är otoligt glada att det finns ett nätverk av fantastiaska företagare som sluter upp på våra nätverksträffar, det känns bra inför det kommande året. Tyvärr fick vi skjuta fram julkvällen med mingel men vi utlovar nytt datum (efter vecka 8 och innan Påsken). Stort tack till alla er som vi fått träffa under året och tack till er som tagit emot oss på företagsbesök!
 
Glädjande är att etableringsförfrågningar strömmar in till Burlövs kommun. En kommun som till ytan är den näst minsta kommunen i Sverige men vi jobbar hårt för att finna mark för både nyetableringar och för att våra befintliga företag skall ha ytor att expandera på. Burlövs kommunikativa läge mellan Malmö och Lund och nya Burlövs Station som central kommunikationspunkt ger många möjligheter för både boende och företagande.
 
En fortsatt utmaning är arbetslösheten och för företagare att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Den förändrade rollen för arbetsförmedlingen har ännu inte ”satt sig” och kombinerat med omvärldens höga förändringhastighet och coronapandemi så måste vi tillsammans skapa bästa möjliga dialog för att kunna skapa förbättringsåtgärder. Inom kommunen finns flera projekt och ideér. Låt oss tala vidare om det.
 
Inför jul och nyårshelgen, tänk extra på att handla lokalt, det betyder så mycket för våra företagarkollegor runt om i kommunen. 
 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Förstudien är inlämnad!

Lagom till jul kommer näringslivssamordnarna att lämna in vår förstudie till Europeiska Socialfonden (ESF). Vi har undersökt om Burlövs företag och medarbetare har behov av kompetensutveckling inom digitalisering?

Vi har genomfört fyra studier inom ramen för denna förstudie:

 • En enkät gick ut i början av sommaren till 100 företagare i kommunen.
 • Workshop med samarbetspartners IUC Syd, Svenskt Näringsliv och Peak Burlövs kommun tillsammans med kommunes it strateg och digitaliseringsstrateg.
 • Intervjuer med 17 stycken företagare i Burlövs kommun.
 • Möte med IUC Syd där vi tagit in lärdomar från deras lyckade ESF projekt Smart Industrikompetens 2.0.
Burlövs kommuns ambition är att driva ett kompetensutvecklande projekt med inriktining små- och medelstora företags induviduella digitaliseringsbehov, med start efter sommaren 2022 (ESF). Mer information kommer löpande.

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Stening Frost, projektledare

Näringslivskalender - ett axplock av våra kommande programpunkter för 2022.

27 januari, klockan 16.30-19.00: IT-säkerhet - hur skyddar du ditt företag?
27 januari: Företagslotsen.
4 februari, klockan 09.00-12.00 Företagsindividuell rådgivning med Thomas Önnevik, Nyföretagarcenter Syd.
10 februari, klockan 16.30-18.00: Återträff och nuläge för brottsförebyggande samverkan.
15 februari, klockan 08.30-10.00: Näringslivsråd 1.
16 februari: Företagslotsen.
17 februari: Affärsutveckling i Burlöv ett samarrangemang med våra grannkommuner och Nyföretagarcenter Syd.
2 mars, klockan 08.00-10.00: Näringslivsfrukost med Amelie Gustafsson (kso) med studiebesök och frukost på nya Burlövsbadet.
Mars/april: Företagarkväll istället för julträffen som vi ställt in.
16 mars: Fastighetsnätverk 3.
23 mars: Företagslotsen.
7 april: Affärsutveckling, ett samarrangemang med våra grannkommuner och Nyföretagarcenter Syd.
19 april, klockan 08.00-09.30: Nätverksfrukost för företagare.
26 april, 08.30-10.00: Näringslivsråd 2 med fokus på svaren i Svenskt Näringslivs enkät.
27 april: Företagslotsen.
6 maj, klockan 09.00-12.00: Företagsindividuell rådgivning med Thomas Önnevik, Nyföretagarcenter Syd.
11 maj, klockan 11.30-13.00 Amelie Gustafsson (kso) bjuder in till lunch med företagare.
18 maj: Företagslotsen.
9 juni: Näringslivskväll för företagare.
Juni: Nätverkslunch i det gröna.

Inbjudan
Inbjudningar kommer gå ut till respektive målgrupp ett par veckor innan träffen äger rum. Utöver detta program har vi fler planer som nätverkslunch, Årets Företagare Burlöv 2021 och rolighetet som vi släpper längre fram.

Carima från Migrationsverket, Krister från Burlövs Kommun, Anders från Migrationsverket och Annette från Burlövs Kommun.

Migrationsverket checkar in på utslussningsboende på Arlöv Park Hotel

Nytt för denna gången, är att de boende är på väg ut från landet och mellanlandar här under en kort tid.

Migrationsverket räknar med att tiden respektive person kommer att vistas på hotellet är mellan 1-10 dagar för att få alla formaliteter för återresa på plats. I sällsynta fall något längre tid. Avtalet med fastighetsägaren är initialt på tre år med en potentiell förlängning. Migrationsverket bedömer risken för lokal samhällspåverkan som liten  jmf förra gången boendet användes. De kommer även själv att under normalkontorstid att bemanna hotellet. Utöver detta är ett externt väktarbolag kontrakterat dygnet runt. Ingen av dessa bemanningar fanns när Migrationsverket hyrde förra gången.

Totalt har boendet plats för 230 personer, men enligt prognoser kommer de inte nå dessa nivåer under 2022.

Migrationsverket är nöjda med att själva ansvara för och driva boendet, något de inte har gjort tidigare i Burlövs kommun, utan hyrt platser. Det är deras erfarenhet från motsvarande boende på andra platser att det bli ett ordningsamt boende som inte påverkar medborgare och näringsliv. Ankomstboende driver Migrationsverket fortfarande i Malmö Stad.

Mari Stanfield, upphandlingsstrateg i Burlövs kommun

Presentation från upphandlingskvällen den 10 november

En gång om året bjuder Burlövs kommun in till upphandlingskväll med upphandlingsstrategen i Burlövs kommun för ökad samverkan och förståelse. Missade du den 10 november så kommer en ny chans nästa höst. 

Vi bifogar Maris presentation nedan.

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

Den 17 december meddelande finansminister Mikael Damberg att regeringen kommer att återinföra ett antal stöd för att stötta svenska jobb och företag. Det handlar om omställningsstödet, omsättningsstödet samt anstånd med skatteinbetalningar.
 
Denna länk ger dig mer information och här uppdateras informationen löpande:

Vad gör myndigheter och organisationer under Coronapandemin?

Fortsätt driva era företag framgångsrikt och samtidigt uppmanar vi er att följa de regler och rekommendationer som gäller under coronapandemin. Behöver ni hjälp, ring Region Skånes Företagsakuten (040-675 34 80) för att tillsammans hitta möjligheter framåt.

Här har vi samlat information och nyttiga länkar som kan vara bra för dig som är företagare i Burlövs kommun och kopplat till coronaviruset (covid-19), följ länken nedan.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Burlövs näringsliv!

Hör gärna av dig om du har frågor om näringslivet i Burlövs kommun. Kom gärna med förslag om aktiviteter och infallsvinklar. Vi ser fram emot att höra från dig!

Vi hoppas du får en fortsatt fin december med en stämningsfull jul!

God Jul och ett gott nytt år!

Varma hälsningar

Krister Persson & Anna Stening Frost
Burlövs kommun

Kontaktuppgifter:
Krister Persson
040-625 63 29, krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost
040-625 61 80, anna.frost@burlov.se
 

För mer information om näringslivet i Burlöv, besök www.burlov.se/naringsliv.