Information från Trafikverket

Kronetorpsvägen i Arlöv stängs i januari 2019

Vägen stängs den 15 januari och beräknas preliminärt öppnas igen i juni i år.

Trafiken på Kronetorpsvägen i Arlöv är sedan november begränsad till ett körfält under järnvägsbron. Den 15 januari stängs nu Kronetorpsvägen helt för att vi ska kunna bygga färdig valvet på den nya järnvägsbron.
Just nu arbetar vi med det norra brostödet för den nya bron. Vi flyttar också en del ledningar som ligger i marken vid bron. Nu efter nyår är det dags att börja arbeta med brovalvet, själva överbyggnaden. Därför måste båda körfälten stängas för att vi ska kunna arbeta säkert. Vägen stängs mellan rondellen vid Företagsvägen och infarten till Burlöv Center. Kronetorpsvägen öppnas preliminärt i juni i år.
Den nya järnvägsbron kommer inte att ha något brostöd mellan körfälten, brovalvet måste därför vara extra kraftigt. Det innebär att vägen under bron också behöver sänkas för att få fri höjd för all trafik i framtiden.

Trafiken leds om
Skyltar som talar om att vägen stängs sätter vi upp i god tid innan avstängningen, och skyltar kommer visa omledningsvägar för bilar, tung trafik och cykel till Burlövsbadet, Burlöv Center och Arlövs Industriby.

Information kring omledningen, se karta nedan:
Vanlig biltrafik leds om via E6/Västkustvägen-Lommavägen-Lundavägen. Tung trafik kommer hänvisas till trafikplats Kronetorp, E22, Inre ringvägen och Västkustvägen/E6.
Observerar att Kronetorpsvägen också är stängd för gång-/cykeltrafik. Gående och cyklister hänvisas till tunneln vid Burlövs station.
 

Ny brodel byggs 2020/2021
Järnvägsbron som byggs nu över Kronetorpsvägen är till för de två nya spåren som ska byggas genom Arlöv. De tas i drift i augusti 2020. Då kommer de gamla spåren och den gamla järnvägsbron att rivas. Därefter börjar vi bygga två nya spår och ytterligare en järnvägsbro så att det blir sammanlagt fyra spår. Kronetorpsvägen kommer att behöva stängas ytterligare en gång, troligen hösten/vintern 2020/2021.

Hjälp oss sprida information!
Vi ber om din hjälp med att sprida information i din organisation och i dina nätverk om avstängningen.

Vänliga hälsningar
Anna Nilsson
Näringslivssamordnare
Burlövs kommun

Kontaktpersoner på Trafikverket

Projekt Lund–Arlöv, fyra spår
Projektledare:
Jens-Peter Eisenschmidt
010-123 67 51
Kommunikationsansvarig:
Eva Oskarsson
010-123 71 48
Kontakt
lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se
www.trafikverket.se/lund-arlov

Fakta:
Södra stambanan mellan Ringvägen i Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup rustas upp och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Byggperiod: 2017-2024
Budget: cirka 5 miljarder
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL