Anmälan till handledarutbildning

Datum: 29 januari 2021
Tid: 13:00-15:30
Plats: Digitalt via Teams

Dina kontaktuppgifter
* Obligatoriska fält
Förnamn *
Efternamn *
Arbetsplats *
E-post *
Mobil
Samtycke till hantering av personuppgifter

Handledarutbildning erbjuds av enheten Arbete och försörjning, i samarbete mellan SMA (Stöd mot arbete) och Steget. Steget är ett arbetsmarknadsprojekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Burlövs kommun.

Foto- och filmmaterial
Steget och SMA kan i sina verksamheter behöva ta bilder/filma arrangemang i syfte att marknadsföra, följa upp och utveckla handledarutbildning. Det är valfritt att samtycka.

Jag är införstådd med att mitt namn, min organisationstillhörighet och min titel finns med på deltagarlistan i de fall dessa uppgifter efterfrågas av ESF. *
Jag samtycker till att foto/filmer som tagits på mig under handledarutbildning får användas i trycksaker, på Burlövs kommuns hemsida och i nyhetsbrev.

Behandling av personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att du klickar på "Skicka" i formuläret godkänner du att Burlövs kommun lagrar dina uppgifter.Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se.För mer information: www.burlov.se/personuppgifter